حاجی شوم ار روز به نوروز رسد

امسال یکی یا دو سه فیروز رسد اخبار ز جنگی که جگرسوز رسد اوکراین و چچن، اویغور و افغان و بلا حاجی شوم ار روز به نوروز رسد با احترام تقدیم به نگاه پرمهرتان رامین خزائی “کهنه سرباز ایرانی که عاشق صلح و دوستی است”. افسر بازنشسته ارتش، دانش آموخته مهندسی نرم افزار،پژوهشگر و نویسسنده آزادیادداشتهای شخصی رامین خزاییخزائی خزایی ochmd ochmd رامین خزائی رامین خزایی vhldk ochmd vhldk ochdd