امروزو ببین ، روز خُجَستِه ، بِه نِکو (نوروزی)

دیروز که شد روزِ گُسَستِه ، بِه نِکو فردا و دو فردایِ نَشُستِه ، بِه نِکو آن روز، سَبَق وآن دِگَری رو وِلِلِش امروزو ببین ، روز خُجَستِه ، بِه نِکو با احترام تقدیم به نگاه پرمهرتان رامین خزائی “کهنه سرباز ایرانی که عاشق صلح و دوستی است”. افسر بازنشسته ارتش، دانش آموخته مهندسی نرم افزار،پژوهشگر و نویسسنده آزادیادداشتهای شخصی رامین خزاییخزائی خزایی ochmd ochmd رامین خزائی رامین خزایی vhldk