آثار(کتابها)

با سپاس فراوان، امتیاز شما ثبت شده است

مجموعه داستان های کوتاه نه قلم در یک قلمرو

مجموعه داستان های کوتاه نه قلم در یک قلمرو – رامین خزائی

رهبانیت و تجرد کشیشان – یک اصل مذهبی یا یک بدعت و انحراف بشری

رهبانیت و تجرد کشیشان – یک اصل مذهبی یا یک بدعت و انحراف بشری – رامین خزائی

آشنائی کامل با شبکه‌های بی‌سیم ادهاک

آشنائی کامل با شبکه‌های بی‌سیم ادهاک – رامین خزائی

طراحی و ساخت اپلیکیشن اندروید مشاهیر ایران

طراحی و ساخت اپلیکیشن اندروید مشاهیر ایران – رامین خزائی

مغالطات پرکاربرد منطقی در مباحث غیرمنطقی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن %D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-1400-650x1024.jpg است
مغالطات پرکاربرد منطقی در مباحث غیرمنطقی – رامین خزائی

خاخامها، ضلع چهارم مثلث تلمود، زوهر، و میشنا، نگاه نتائیمی به جنتیلها

خاخامها، ضلع چهارم مثلث تلمود، زوهر، و میشنا، نگاه نتائیمی به جنتیلها – رامین خزائی

بهائیت یک دیانت جدید یا شاخه ای از یک سازمان جاسوسی

بهائیت یک دیانت جدید یا شاخه ای از یک سازمان جاسوسی – رامین خزائی

مدرسه ای بنام دژ خاکریز – داستان کوتاه

مدرسه ای بنام دژ خاکریز – داستان کوتاه – رامین خزائی

اردوی مدرسه – داستان کوتاه

اردوی مدرسه – داستان کوتاه – رامین خزائی

سر به هوا – داستان کوتاه

سر به هوا – داستان کوتاه – رامین خزائی

عدالت گمشده (توصیف مختصری از سیستم قضایی و نحوه اجرای عدالت) – داستان کوتاه

عدالت گمشده (توصیف مختصری از سیستم قضایی و نحوه اجرای عدالت) – داستان کوتاه – رامین خزائی

اتفاقات شش ساعت از یک روز من – داستان کوتاه

اتفاقات شش ساعت از یک روز من – داستان کوتاه – رامین خزائی